วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

M3: Sono Kuroki Hagane ตอนที่ 1-24 จบ [ซับไทย][id]ตอนที่ 1;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3091|ตอนที่ 2;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3092|ตอนที่ 3;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3093|ตอนที่ 4;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3094|ตอนที่ 5;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3095|ตอนที่ 6;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3096|ตอนที่ 7;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3097|ตอนที่ 8;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3098|ตอนที่ 9;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3099|ตอนที่ 10;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3100|ตอนที่ 11;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3101|ตอนที่ 12;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3102|ตอนที่ 13;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3103|ตอนที่ 14;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3104|ตอนที่ 15;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3105|ตอนที่ 16;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3106|ตอนที่ 17;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3107|ตอนที่ 18;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3108|ตอนที่ 19;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3109|ตอนที่ 20;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3110|ตอนที่ 21;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3111|ตอนที่ 22;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3112|ตอนที่ 23;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3113|ตอนที่ 24 จบ;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3114|[/id]

M3: Sono Kuroki Hagane
ณ ดินแดนที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดกลายเป็นดินแดนที่ถูกทอดทิ้ง โชคชะตากรรมได้นำพาให้หนุ่มสาวทั้ง 8 คนต้องมาหาความหวังในดินแดนแห่งนี้


x