วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

Re-Creators ตอนที่ 1-22 จบ [ซับไทย][id]ตอนที่ 1;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3191|ตอนที่ 2;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3192|ตอนที่ 3;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3193|ตอนที่ 4;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3194|ตอนที่ 5;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3195|ตอนที่ 6;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3196|ตอนที่ 7;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3197|ตอนที่ 8;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3198|ตอนที่ 9;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3199|ตอนที่ 10;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3200|ตอนที่ 11;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3201|ตอนที่ 12;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3202|ตอนที่ 13;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3203|ตอนที่ 14;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3204|ตอนที่ 15;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3205|ตอนที่ 16;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3206|ตอนที่ 17;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3207|ตอนที่ 18;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3208|ตอนที่ 19;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3209|ตอนที่ 20;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3210|ตอนที่ 21;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3211|ตอนที่ 22 จบ;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3212|[/id]

Re-Creators
ตัวละครจากในมังงะ ไลท์โนเวล เกม อนิเมชั่น ได้ปรากฏตัวขึ้นบนโลกมนุษย์โดยไม่ทราบจุดหมายของตน ในโลกที่ตัวละครไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยการดำเนินตามบทบาทที่พระเจ้า (ผู้สร้างผลงาน) กำหนด พวกนั้นจะมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและตัดสินใจใช้ชีวิตกันอย่างไร


x