วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

Regalia The Three Sacred Stars ตอนที่ 1-13 จบ [ซับไทย]


falsefalse

[id]ตอนที่ 1;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3213|ตอนที่ 2;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3214|ตอนที่ 3;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3215|ตอนที่ 4;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3216|ตอนที่ 5;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3217|ตอนที่ 6;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3218|ตอนที่ 7;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3219|ตอนที่ 8;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3220|ตอนที่ 9;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3221|ตอนที่ 10;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3222|ตอนที่ 11;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3223|ตอนที่ 12;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3224|ตอนที่ 13 จบ;https://getplayer.tk/maoh-anime/play.php?id=3225|[/id]

Regalia The Three Sacred Stars
12 ปีก่อน ประเทศ Rimguard เคยเกิดเหตุร้ายที่หาสาเหตุไม่พบ จนคนลืมเลือน เมื่อเวลาผ่านไป หุ่นขนาดใหญ่ได้โจมตีจักรวรรดิ Enastria ทำให้ชนะตากรรมของสองพี่น้อง ยูอิ และ เรนะ ที่อยู่อย่างสงบสุขได้เปลี่ยนไป


x